logo eva

Onderzoeksbureau EVA

Bij complexe onderwerpen is het soms verstandig de mening van betrokkenen te peilen. Onderzoeksbureau EVA verzorgt internetpeilingen waar snel en effectief in adviestrajecten de mening van betrokkenen kan worden gevraagd. Zo heeft Vlug Adviseurs samen met EVA de mening van medewerkers over een nieuwe huisvesting of een nieuwe medezeggenschapsstructuur gepeild. Op basis van die uitkomsten zijn gedragen besluiten genomen.

logo kunstenbond kl

Kunstenbond

Vanuit het samenwerkingsverband met Kunstenbond  bieden wij samen een all-in traject dat organisaties begeleidt bij het inrichten van medezeggenschap die past. De ruime ervaring van ons bureau bij organisatievraagstukken in Kunst en Cultuur, en training van OR'en, PVT's en bestuurders/MT-leden wordt hierbij ingezet.

logo toezichtspraktijk

De Toezichtspraktijk

De Toezichtspraktijk is een samenwerking van Paul Vlug met Koos Parie (Orka-advies) en Peter Gerrits van QplusO. De Toezichtspraktijk richt zich o.a. op governanceopdrachten in de woningcorporatiesector. Een unieke combinatie van kennis en ervaring die nodig is, is hiermee samengebracht.

logo orka

ORKA advies

Orka-advies is een netwerkorganisatie van Tineke Booi, Gerard Erents, Koos Parie en Jacques Thielen, vooral betrokken bij complexe processen in de stedelijke omgeving en woningcorporaties. Soms worden gezamenlijke opdrachten uitgevoerd en soms worden adviseurs van ORKA ingeschakeld.

logo senso consult

Senso Consult

Senso Consult ondersteunt met Advies, Coaching en Training, sturend op Actie. Zoveel mogelijk op basis van maatwerk en werken aan praktische oplossingen op het niveau van de organisatie, het team of het individu. De kern is (leren) werken met wat er is, met als uitgangspunten respect, vertrouwen en eigenaarschap (verantwoordelijkheid nemen). Soms worden gezamenlijke opdrachten uitgevoerd met Vlug Adviseurs en soms wordt een adviseur van Senso Consult ingeschakeld.